Interwencja

Interwencja rozumiana jest jako przeciwdziałanie i wtrącanie się. Naszymi wspólnymi działaniami chcemy pokazać jak ważne jest podejmowanie wspólnych działań. Nasza aktywność opiera się na wieńce cmentarz wojskowy realizacji pomysłów jakie mogą przyczynić się do rozwoju naszej dzielnicy, a następnie naszego miasta. Interwencje jakie podejmujemy przedstawiamy do dyskusji włodarzom naszego miasta, http://denarte.pl jednakże jesteśmy nastawieni na realizacje naszych projektów, tym samym nie poddajemy się bez walki. Jest to istotne działanie bowiem wszystkim nam zależy na tym, aby nasze interwencje były skuteczne i widoczne. Przyświeca nam cel - Razem można więcej. Nie boimy się więc działania, prężnie podążając do przodu