Inicjatywa obywatelska

Inicjatywa obywatelska rozumiana jest jako jedno z podstawowych narzędzi demokracji bezpośredniej. Pozwala obywatelom zdynamizować publiczną debatę i samodzielnie tworzyć prawo, a także zgłaszać rządzącym swoje potrzeby i zwracać uwagę na aktualne problemy życia publicznego. Obywatele mogą wnieść pod głosowanie własne pomysły w formie konkretnych projektów ustaw lub niesformułowanych idei, o ile poprze je swoim podpisem 500 tys. obywateli. Demokratyczne systemy polityczne sprzyjają samodzielnej aktywności jednostek, ich organizowaniu się w rozmaite stowarzyszenia
i podejmowaniu działań zmierzających do realizacji wspólnego dobra. Przyczynia się do tego ochrona wolności i praw obywatelskich, (przede wszystkim wolność słowa i stowarzyszania się) oraz umożliwienie ludziom podejmowania rozmaitych inicjatyw obywatelskich.
Warto zaznaczyć jednak, że same procedury demokratyczne nie wystarczą dla wykształcenia się aktywności obywateli. Zależnie od licznych czynników historycznych czy kulturowych
w danym kraju mogą się wykształcić postawy, które nie sprzyjają aktywności społecznej. Uczestnictwo obywateli w życiu publicznym może odbywać wakacje Karwia się na różne sposoby. Jednym
z nich są ruchy społeczne, które są zbiorową formą aktywności ludzi, dążącą do osiągnięcia zamierzonego celu lub zmiany społecznej.
Ruchy społeczne to aktywności szersze niż pojedyncze organizacje, ruchy stanowią zgrupowanie organizacji i ich wspólne działanie,
a ich przykłady to wszelkie ruchy ekologiczne, ruchy walczące z biedą i głodem w różnych rejonach świata, ruchy zajmujące się ochroną zwierząt. Naszym celem jest zrzeszanie mieszkańców w inicjatywę obywatelską.