Inicjatywa obywatelska

Inicjatywa obywatelska rozumiana jest jako jedno z podstawowych narzędzi demokracji bezpośredniej. Pozwala obywatelom zdynamizować publiczną debatę i samodzielnie tworzyć prawo, a także zgłaszać rządzącym swoje potrzeby i zwracać uwagę na aktualne problemy życia publicznego. Obywatele mogą wnieść pod głosowanie własne pomysły w formie konkretnych projektów ustaw lub niesformułowanych idei, o ile poprze je swoim podpisem 500 tys. obywateli. Demokratyczne systemy polityczne sprzyjają samodzielnej aktywności jednostek, ich organizowaniu się w rozmaite stowarzyszenia
i podejmowaniu działań zmierzających do realizacji wspólnego dobra. Przyczynia się do tego ochrona wolności i praw obywatelskich, (przede wszystkim wolność słowa i stowarzyszania się) oraz umożliwienie ludziom podejmowania rozmaitych inicjatyw obywatelskich.
Warto zaznaczyć jednak, że wakacje Karwia same procedury demokratyczne nie wystarczą dla wykształcenia się aktywności obywateli. Zależnie od licznych czynników historycznych czy kulturowych
w danym kraju mogą się wykształcić postawy, które nie sprzyjają aktywności społecznej. Uczestnictwo obywateli w życiu publicznym może odbywać się na różne sposoby. Jednym
z nich są ruchy społeczne, które są zbiorową formą aktywności ludzi, dążącą do osiągnięcia zamierzonego celu lub zmiany społecznej.
Ruchy społeczne to aktywności szersze niż pojedyncze organizacje, ruchy stanowią zgrupowanie organizacji i ich wspólne działanie,
a ich przykłady to wszelkie ruchy ekologiczne, ruchy walczące z biedą i głodem w różnych rejonach świata, ruchy zajmujące się ochroną zwierząt. Naszym celem jest zrzeszanie mieszkańców w inicjatywę obywatelską.