Home

Strona poświęcona jest interwencjom podejmowanym z inicjatywy obywatelskiej. Wszystkie działania odbywają się w oparciu o główny cel projektu jakim jest współdziałanie mieszkańców w słusznej, wspólnej sprawie. Należy bowiem uświadamiać mieszkańcom jak ważny jest głos każdej jednostki i grupy społecznej. Podejmowane działania to zarówno wspólne projekty, działania jak i interwencje. Aktywność jaką mamy przyjemność realizować odbywa się we współpracy z jednostkami samorządowymi, a wszystkie inicjatywy skrupulatnie ogłaszane są w naszym mieście oraz na portalach społecznościowych.

Naszym celom przyświeca cel, że razem można więcej. W dużej mierze wspieramy młode, kreatywne osoby, chcące działać na rzecz mieszkańców i miasta. W zasięgu naszych zainteresowań są także działa na rzecz wolontariatu. To szczytna idea pomocy, uśmiech i empatia oraz zainteresowanie ogółu stanowi ważną lekcję dla całego społeczeństwa.
Otwierając serca na krzywdę ludzką wzbogacamy nasze wnętrza. Mamy nadzieję, że za naszym przykładem zrzeszą się inne dzielnice i miasta. Razem można więcej.