Wolontariat na imprezach kulturowych


Oczekuje się, że pracownicy nawigator będzie prawdopodobnie tylko mają czas i środki pomagające konsumentom za pośrednictwem różnych opcji na giełdzie i Medicaid portalu. Członkowskie, które wybrały nie posiada federalny program wymiany będzie polegać głównie na certyfikowanych doradców aplikacji, aby pomóc konsumentom za pośrednictwem portalu internetowego.

Oczekuje się, że większe państwa będą się lepiej niż w mniejszych państwach, ponieważ będą mieli większą liczbę przewoźników ubezpieczeń na dostawę ubezpieczenia. Pacjenci biorący udział w tych krajach będą korzystać przez posiadające większe możliwości wyboru ubezpieczenia. Mniejsze państwa, którzy mają ograniczony ubezpieczycieli dziś będzie walczył ze względu na rekompensaty modelu wymiany są działającej pod. Oni są kompensowane na podstawie kosztów składek i całkowitych kosztów planu konsument wybiera.

Wykonywanie pomocy kwalifikowalności Medicaid w szpitalach oferuje możliwość ciągłego ekspansywny. Nawet przy wsparciu Federalnego i stanu aplikacji, szpitale będą musiały pracowników, którzy zostali przeszkoleni na złożoność nowych programów. Powiedział, że rząd federalny liczy na konsumentom zapoznanie się i zapisać się do programów na portalu wymiany internetowej, zmniejszając rolę rządu i zaangażowanie udzielania pomocy aplikacji.

dzianiny drukowane

Na szczęście dla zleceniodawców pomocy kwalifikowanie, większość konsumentów niższych dochodach, którzy kończą się w SOR nie posiadają szeroką wiedzę i zrozumienie, aby przejść do portalu internetowego i dowiedzieć się najlepsze opcje dla nich. Będzie to umieścić dodatkową presję na system już przytłoczony i utworzyć dodatkową okazję do Medicaid firmy outsourcingowe do wzrostu przychodów.

Program wsparcia Nawigator jest zaprojektowany do gotowych ich personelu stosując metodę train-the-trainer.