Kościół w potrzebie

Newsletter

Move
Display 0 | 5 | 10 | 15 Stories

Wiadomości

Topics
Top Story

14.03.15 - Koncert ku czci Jana Pawła II w Toruniu

14.03.15 - Koncert ku czci Jana Pawła II w Toruniu

W sobotni wieczór, 14 marca w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu odbył się wyjątkowy koncert. Oratorium Josepha Haydna „Siedem ostatnich słów Zbawiciela na krzyżu” wykonała...

13.03.15 - Bp. Muskus: Franciszek liczy na spotkanie młodzieży z Apostołem Miłosierdzia Św. Janem Pawłem II

13.03.15 - Bp. Muskus: Franciszek liczy na spotkanie młodzieży z Apostołem Miłosierdzia Św. Janem Pawłem II

Ogłoszenie Roku Miłosierdzia to wielki dar dla młodych, którzy przygotowują się do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie – powiedział KAI bp Damian Muskus, koordynator generalny Komitetu Organizacyjnego...

12.03.15 - Konkurs Misyjny „Jan Paweł II – misjonarz świata”

12 marca w auli Świdnickiej Kurii Biskupiej odbył II etap Diecezjalnego Konkursu Misyjnego „Jan Paweł II – misjonarz świata” – pielgrzymki papieskie do Afryki” dla szkół gimnazjalnych....

11.03.15 - Jan Paweł II patronem wspólnoty prawników w Radomiu

W Radomiu powstała wspólnota modlitewna prawników i pracowników wymiaru sprawiedliwości. Patronuje jej św. Jan Paweł II. Mszę św. w kościele św. Jadwigi Królowej w Radomiu celebrował o. Joseph...

04.03.15 - Rodzina Szkół im. Jana Pawła II uczciła rok poświęcony papieżowi

Obchodzony Rok św. Jana Pawła II szczególnie chciała uczcić diecezjalna Rodzina Szkół, którym patronuje polski papież. W Tarnowie odbyło się dziś Forum, na które przyjechali uczniowie, dyrektorzy,...

27.02.15 - Zmarł ks. prałat Józef Szczypta – związany z Janem Pawłem II budowniczy bielskiej parafii

18.02.15 - Spotkanie poświęcone św. Janowi Pawłowi II w Ełku

11.02.15 - Relikwie św. Jana Pawła II w kaplicy szpitalnej w Paczkowie

02.02.15 - Abp Hoser: odejście od nauczania Jana Pawła II to duszpasterska zdrada

11.01.15 - Zmarła przyjaciółka Jana Pawła II - aktorka Danuta Michałowska

04.01.15 - Jan Paweł II "promował" 15 na 20 nowych kardynałów

04.01.15 - Zakończenie Roku Św. Jana z Dukli kanonizowanego przez Jana Pawła II

02.01.15 - Zmarł wicepostulator procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II

01.01.15 - Noworoczna homilia Prymasa Polski z nawiązaniem do myśli współpracownika Jana Pawła II

01.01.15 - Zmarł najstarszy Biskup prekursor "Christifideles Laici"

08.03.11 - "Dar beatyfilkacji..." List Episkopatu na I. Niedzielę Postu PDF Drukuj Email

„Dar beatyfikacji naszego Rodaka jest jednocześnie zadaniem – domaga się naszej odpowiedzi. Wykorzystajmy więc czas Wielkiego Postu, aby się przyjrzeć naszym sumieniom” - piszą biskupi w liście pasterskim przygotowującym do beatyfikacji Jana Pawła II. Podkreślają też, że otwiera ona „nowe perspektywy na przyszłość”.

Biskupi wyjaśniają, że przez beatyfikację Kościół potwierdza, że Jan  Paweł II cieszy się już chwałą nieba i stoi przed obliczem Boga. „Świętość człowieka polega na udziale w życiu i świętości samego Boga. Przejawia się ona już tu na ziemi, a po śmierci otrzymuje pieczęć  wieczności” – piszą biskupi, podkreślając, że mamy w osobie Papieża  „bliskiego orędownika ludzkich spraw”.

„Dar życia i służby Jana Pawła II znacząco ubogacił życie współczesnego  Kościoła i świata” – piszą biskupi. Podkreślają, że Papież od samego  początku pontyfikatu postawił w centrum uwagi Osobę Chrystusa, Odkupiciela człowieka. Bronił godności człowieka, był obrońcą życia na każdym etapie jego rozwoju. „Ojciec Święty Jan Paweł II rozumiał człowieka, jego słabości, uwikłania i zagubienie. Nikogo nie potępiał, ale też nie przemilczał trudnych problemów. Wiedział, że człowieka stać  na więcej, że jest on stworzony do większych rzeczy” - czytamy.

Jak zaznaczają biskupi, „dobre przeżywanie dni Wielkiego Postu, świętego  Triduum Paschalnego i Oktawy Wielkanocy będzie dla Kościoła w Polsce jednocześnie czasem przygotowania do beatyfikacji”. Wskazują też, na czym powinno polegać wielkopostne i wielkanocne odnowienie komunii z Bogiem. Zachęcają, „aby się przyjrzeć naszym sumieniom”, zadać sobie pytanie, czy w centrum naszego życia jest rzeczywiście Bóg.

Piszą o „uporządkowaniu spraw rodziny”: dobrym przygotowywaniu młodych do przyjęcia sakramentu małżeństwa i potrzebie świadectwa wierności i miłości małżeństw. Biskupi zaznaczają też, że „także sfera życia publicznego ma istotny wpływ na ludzkie ideały i zachowania”.

Dlatego wyrażają zaniepokojenie „gorszącymi podziałami między ludźmi różnych partii, odwołującymi się równocześnie do wartości chrześcijańskich”.

„Przeżywajmy godnie beatyfikację naszego Rodaka, który słowem i przykładem uczył nas, że można się «szlachetnie różnić»” – apelują

biskupi, przyznając się jednocześnie do własnych zaniedbań, że „niejednokrotnie zbyt mało jednoznacznie piętnowaliśmy zło, że nie  szukaliśmy dróg porozumienia i jedności”.

Biskupi przekonują, że „beatyfikacja Jana Pawła II otwiera przed nami nowe perspektywy na przyszłość”. Piszą o zobowiązaniu do głębszego i bardziej twórczego zgłębiania jego dziedzictwa. „Drogowskazy, jakie pozostawił nam Ojciec Święty, niech nam pomagają w stawianiu czoła nowym wyzwaniom i niech inspirują nasze życie osobiste oraz społeczne” – piszą.

List będzie odczytywany w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, a w diecezjach, gdzie biskupi przygotowali listy do diecezjan – w kolejną.

 


PEŁNA TREŚĆ LISTU:

 

List pasterski Episkopatu Polski przed beatyfikacją Sługi Bożego Jana Pawła II

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

1.Dnia 1 maja tego roku będziemy przeżywać ważne i radosne wydarzenie. Będzie nim beatyfikacja Ojca Świętego Jana Pawła II, który przewodził Kościołowi powszechnemu i umacniał nas w wierze przez ponad dwadzieścia sześć lat. Przez beatyfikację Kościół – w osobie Papieża Benedykta XVI – uzna, iż Czcigodny Sługa Boży Jan Paweł II cieszy się chwałą nieba: stoi przed obliczem Boga, wpatruje się w Niego „twarzą w twarz” (1 Kor 13, 12) i widzi Go „takim, jakim jest” (1 J 3, 2); widzi Boga, który jest Miłością. Będzie Mu przysługiwał tytuł błogosławionego, ponieważ na ziemi w sposób heroiczny naśladował Chrystusa i służył Mu całym swoim życiem.

Świętość człowieka polega na udziale w życiu i świętości samego Boga. Przejawia się ona już tu na ziemi, a po śmierci otrzymuje pieczęć wieczności. Świętość jest powołaniem każdego z nas. Akt beatyfikacji uroczyście potwierdzi wiarę Ludu Bożego, że Jan Paweł II przebywa już w Bożej rzeczywistości nieba, pełnej miłości i życia; że w tej rzeczywistości pamięta o nas, o naszych ziemskich sprawach, troskach i nadziejach. Mamy więc w niebie przyjaciela Boga i jednocześnie bliskiego orędownika ludzkich spraw.

2.Kilka dni temu, w Środę Popielcową, rozpoczęliśmy drogę przygotowującą nas do ponownego przeżycia tajemnicy paschalnej – męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Dobre przeżywanie dni Wielkiego Postu, świętego Triduum Paschalnego i Oktawy Wielkanocy będzie dla Kościoła w Polsce jednocześnie czasem przygotowania do beatyfikacji. Jan Paweł II, sam będąc zjednoczony z Jezusem Chrystusem, prowadził nas do Niego i zachęcał, byśmy jeszcze bardziej zbliżyli się do naszego Odkupiciela, by stał się On dla nas „drogą i prawdą, i życiem” (J 14, 6).

Dzisiejsze Słowo Boże odsłania przed nami tajemnicę pokusy i zła, niewierności i grzechu. Konfrontuje nas z tym wszystkim, co nie jest świętością, ale jej zaprzeczeniem. Pokusa i zło towarzyszą nam na co dzień w życiu osobistym i społecznym. Trzeba więc spojrzeć w oczy prawdzie o naszej ułomności i grzeszności. Ta trudna czasem konfrontacja nie dokonuje się jednak w pustce, lecz w świetle prawdy o krzyżu Chrystusa i nieskończonym Miłosierdziu Bożym. Dlatego ostatecznie zbliża nas ona do Boga i nawzajem do siebie, a przez to zbliża do świętości.

Pan Jezus, głodny i kuszony na pustyni, przypomina nam, że „nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4, 4). Potrzebujemy pożywienia i musimy zabiegać o chleb powszedni, ale przecież zasięg ludzkich pragnień, potrzeb i celów jest znacznie szerszy. Horyzont człowieka otwiera się na perspektywę wieczności i świętości, dlatego chcemy wiedzieć, skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy. Potrzebujemy prawdy o naszym losie pielgrzymów, zdążających do życia w Bogu i z Bogiem. Tylko On potrafi zaspokoić do końca najgłębsze pragnienia ludzkiego serca. Tylko Jemu możemy i powinniśmy się kłaniać, i Jemu samemu służyć. O takiej postawie mówi nam Jezus w dzisiejszej Ewangelii (por. Mt 4, 10).

3.Dar życia i służby Jana Pawła II znacząco ubogacił życie współczesnego Kościoła i świata. Od samego początku pontyfikatu Ojciec Święty postawił w centrum uwagi Osobę Chrystusa, Odkupiciela człowieka. Wzywał, aby pozwolono Chrystusowi „mówić do człowieka”, aby otworzono przed Nim „granice państw, ustrojów ekonomicznych i politycznych, szerokich dziedzin kultury, cywilizacji, rozwoju” (22 X 1978).

My sami, w naszej Ojczyźnie i w naszej części Europy, doświadczyliśmy historycznego przełomu inspirowanego papieską wizją świata wyzwolonego z kajdan totalitarnego i bezbożnego systemu, który przez dziesiątki lat zniewalał człowieka i narody. Pełne ufności otwarcie Jana Pawła II na zbawcze działanie Jezusa w historii stało się zachętą i wzorem przyjęcia nowej wolności i życia w Chrystusie. Wołanie Ojca Świętego, by zstąpił Duch Święty i odmienił oblicze tej ziemi, stało się potężną modlitwą milionów rodaków. Modlitwa ta została wysłuchana.

Jan Paweł II bronił godności człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boże. Był obrońcą życia na każdym etapie jego rozwoju. W swoich encyklikach społecznych domagał się, aby ci, którzy są odpowiedzialni za kształt życia narodów, kierowali się zawsze zasadami sprawiedliwości i solidarności. Prosił, aby mieli na uwadze zwłaszcza sprawy ludzi ubogich, żyjących na marginesie, pozbawionych szans rozwoju.

Ojciec Święty Jan Paweł II rozumiał człowieka, jego słabości, uwikłania i zagubienie. Nikogo nie potępiał, ale też nie przemilczał trudnych problemów. Wiedział, że człowieka stać na więcej, że jest on stworzony do większych rzeczy. Dobrze rozumieli to młodzi, którym Papież ukazywał ideały i szanse na budowanie lepszego świata, bardziej sprawiedliwego i solidarnego. Uczył ich wymagać od siebie, nawet gdyby inni od nich nie wymagali niczego.

Sługa Boży Jan Paweł II, będąc bezpośrednim świadkiem nieludzkich systemów totalitarnych XX wieku, a zarazem zagrożeń ujawniających się we współczesnej cywilizacji, głosił prawdę o Miłosierdziu Bożym. Ta prawda towarzyszy naszemu pokoleniu i jest odpowiedzią na nasze lęki i zagrożenia, tęsknoty i nadzieje.

4.Bracia i Siostry!Wdzięczni Bogu za dar Ojca Świętego Jana Pawła II pragniemy dobrze przygotować się do jego beatyfikacji, która odbędzie się 1 maja tego roku w Rzymie. Dar beatyfikacji naszego Rodaka jest jednocześnie zadaniem – domaga się naszej odpowiedzi. Wykorzystajmy więc czas Wielkiego Postu, aby się przyjrzeć naszym sumieniom. Postawmy sobie jeszcze raz pytanie, czy w centrum naszego życia jest rzeczywiście Bóg? Zapytajmy się, czy żyjemy w komunii z Nim, jak nas do tego wzywa hasło obecnego roku duszpasterskiego?

Niech prawo miłości Boga i bliźniego będzie nadrzędnym prawem, którym się kierujemy. Niech ta zasada przekłada się na nasze codzienne wybory i decyzje. Miejmy odwagę budować zawsze na Chrystusie i bądźmy gotowi przyjąć zaproszenie Mistrza zawarte w słowach: „Wypłyń na głębię” (Łk 5, 4). Miejmy odwagę zostawić egoistyczne postawy i zachowania, otwierając się na potrzeby braci i sióstr, którzy przeżywają trudności w rodzinie i w pracy.

Wielkopostne i wielkanocne odnowienie komunii z Bogiem powinno również przejawić się w uporządkowaniu spraw rodziny jako podstawowej komórki życia narodu i Kościoła. Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc młodym w przygotowaniu się do odpowiedzialnej miłości. Bądźmy wzorem wierności i miłości otwartej na życie w małżeństwach i w rodzinach chrześcijańskich.

Przygotowanie do beatyfikacji Jana Pawła II nie może zatrzymać się tylko na sprawach życia osobistego i rodzinnego. Także sfera życia publicznego ma istotny wpływ na ludzkie ideały i zachowania. Dlatego podzielamy niepokój związany z jakością i stylem życia politycznego w naszym kraju. Utrwalają się gorszące podziały między ludźmi różnych partii, odwołującymi się równocześnie do wartości chrześcijańskich. Przejawia się to chroniczną niechęcią i nieżyczliwością, nieposzanowaniem poglądów ludzi inaczej myślących i w konsekwencji marnowaniem energii, którą można by wykorzystać na rozwiązywanie problemów i spraw istotnych dla społeczeństwa. Nie o takiej wolności i demokracji marzyliśmy w ciemnych latach komunizmu.

Przeżywajmy godnie beatyfikację naszego Rodaka, który słowem i przykładem uczył nas, że można się „szlachetnie różnić”. Troszczmy się o dobro wspólne unikając napięć i bezpłodnych sporów w Sejmie oraz na najwyższych szczeblach władzy. Niech ewangeliczne wezwanie do przebaczenia i pojednania stanie się programem wszystkich polityków. Niech wśród wielu zadań nie zapominają o zabezpieczeniu prawnym i materialnym rodzin, aby mogły z odwagą budować swoją przyszłość.

Jako pasterze Kościoła nie chcemy poprzestać na retorycznych pytaniach i apelach kierowanych do innych. Wiemy, że niepokojący podział naszego społeczeństwa domaga się od wszystkich, również od nas, postawy głębokiego nawrócenia. Wiemy, że wzywając innych do przemiany serc, sami musimy dać przykład. Naśladując zatem Jana Pawła II, który niejednokrotnie miał odwagę prosić o przebaczenie za grzechy popełnione przez dzieci Kościoła, chciejmy i my wyznać, że niejednokrotnie zbyt mało jednoznacznie piętnowaliśmy zło, że nie szukaliśmy dróg porozumienia i jedności.

5.Bracia i Siostry! Przyjmijmy z radością i wdzięcznością dar beatyfikacji Jana Pawła II. Niech ona będzie dalszym ciągiem jego niezwykłego życia i służby. Niech to będzie również dalszy ciąg dziejów wiary, nadziei i miłości na polskiej ziemi, która wydała tak wielkiego Papieża.

Beatyfikacja Jana Pawła II otwiera przed nami nowe perspektywy na przyszłość. Przede wszystkim zobowiązuje nas do jeszcze uważniejszego i bardziej twórczego odczytywania jego dziedzictwa, zawartego w słowach, w jego osobowości, w stylu życia i służby. Drogowskazy, jakie pozostawił nam Ojciec Święty, niech nam pomagają w stawianiu czoła nowym wyzwaniom i niech inspirują nasze życie osobiste oraz społeczne. Błogosławiony Jan Paweł II niech będzie naszym duchowym przewodnikiem na drogach wolności, jedności i solidarności.

Dziękujemy Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za jego decyzję wyniesienia do chwały ołtarzy swego wielkiego Poprzednika, który, jak wierzymy, swoim orędownictwem w niebie będzie inspirował i wspierał Kościół na ziemi.

U Boga, który jest bogaty w miłosierdzie – przez pośrednictwo Matki Kościoła, której Czcigodny Sługa Boży zawierzył swoje życie i posłannictwo – wypraszamy obfite błogosławieństwo dla wszystkich, którzy z radością i nadzieją oczekują na beatyfikację Jana Pawła II.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

Warszawa, 22 lutego 2011 r., Święto Katedry św. Piotra Apostoła.

 

  • za zgodność:
  • +Stanisław Budzik
  • Sekretarz Generalny KEP