Kościół w potrzebie

Newsletter

Move
Display 0 | 5 | 10 | 15 Stories

Wiadomości

Topics
Top Story

13.09.14 - Franciszek na cmentarzu nawiedzonym przez Św. Jana Pawła II

W dniu 13 września 2014 r. na cmentarzu-mauzoleum w Fogliano di Redipulgia we Włoszech - gdzie 3 maja 1992 r. modlił się św. Jan Paweł II - łMszę św. odprawił Ojciec Święty Franciszek w intencji...

12.09.14 - Franciszek wpisał obchody litugiczne Św. Jana Pawła II do Kalendarza Rzymskiego

Ojciec Święty, przychylając się do licznych próśb, napływających z całego świata postanowił, że obchody liturgiczne świętych Jana XXIII i Jana Pawła II będą wpisane do Kalendarza Rzymskiego...

10.09.14 - Albania potrzebuja świadków jakich wskazywał Jan Paweł II

Przed wizyta Ojca Świętego Franciszka w Albanii w dniu 21 września ks. Artan Seli, salwatorianin, proboszcz parafii w Kopliku i kanclerz kurii archidiecezji Szkodra-Pult w wywiadzei dla KAI mówi,...

05,09.14 - Relikwie Św. Jana Pawła II w Karniewie

Relikwie św. Jana Pawła II zostały uroczyście wprowadzone do parafii pw. Wszystkich Świętych w Karniewie w diecezji płockiej: „Święty Jan Paweł II uczył nas, czym jest piękne i dojrzałe...

04.09.14 - Abp Głódź: Jan Paweł II wołał o ludzi sumienia w samorządzie

W dniu 4 września 2014 r. podczas IX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do św. Józefa w Kaliszu JE Ks. Abp Głódź wskazywał, że Polska potrzebuje ludzi sumienia. "Polityce polskiej...

01.09.14 - Prymas Abp polak zachęca słowami Jana Pawła II uczniów

31.08.14 - Bł. Popiełuszko patronem "Solidarności"

19.08.14 - O św. Janie Pawle II w papieskim Muzeum Monet i Medali w Częstochowie

14.08.14 - Kard. Schönborn: Przesłanie Jana Pawła II na III Światowym Kongresie Bożego Miłosierdzia

19.07.14 - Relikwie Jana Pawła IIw Kurozwękach

18.07.14 - Bp Długosz o Janie Pawle II w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie

17.07.14 - Nauczania Jana Pawła II nie można pogodzić z działaniami "kultury śmierci"

07.07.14 - Kanonizacja Jana Pawła II tematem spotkania formacyjnego stypendystów papieskiej fundacji

04.07.14 - Gwardziści Szwajcarscy na pielgrzymce śladami Jana Pawła II

03.07.14 - Szkaplerz św. Jana Pawła II wędruje z Przemyską Pielgrzymką na Jasną Górę

08.03.11 - "Dar beatyfilkacji..." List Episkopatu na I. Niedzielę Postu PDF Drukuj Email

„Dar beatyfikacji naszego Rodaka jest jednocześnie zadaniem – domaga się naszej odpowiedzi. Wykorzystajmy więc czas Wielkiego Postu, aby się przyjrzeć naszym sumieniom” - piszą biskupi w liście pasterskim przygotowującym do beatyfikacji Jana Pawła II. Podkreślają też, że otwiera ona „nowe perspektywy na przyszłość”.

Biskupi wyjaśniają, że przez beatyfikację Kościół potwierdza, że Jan  Paweł II cieszy się już chwałą nieba i stoi przed obliczem Boga. „Świętość człowieka polega na udziale w życiu i świętości samego Boga. Przejawia się ona już tu na ziemi, a po śmierci otrzymuje pieczęć  wieczności” – piszą biskupi, podkreślając, że mamy w osobie Papieża  „bliskiego orędownika ludzkich spraw”.

„Dar życia i służby Jana Pawła II znacząco ubogacił życie współczesnego  Kościoła i świata” – piszą biskupi. Podkreślają, że Papież od samego  początku pontyfikatu postawił w centrum uwagi Osobę Chrystusa, Odkupiciela człowieka. Bronił godności człowieka, był obrońcą życia na każdym etapie jego rozwoju. „Ojciec Święty Jan Paweł II rozumiał człowieka, jego słabości, uwikłania i zagubienie. Nikogo nie potępiał, ale też nie przemilczał trudnych problemów. Wiedział, że człowieka stać  na więcej, że jest on stworzony do większych rzeczy” - czytamy.

Jak zaznaczają biskupi, „dobre przeżywanie dni Wielkiego Postu, świętego  Triduum Paschalnego i Oktawy Wielkanocy będzie dla Kościoła w Polsce jednocześnie czasem przygotowania do beatyfikacji”. Wskazują też, na czym powinno polegać wielkopostne i wielkanocne odnowienie komunii z Bogiem. Zachęcają, „aby się przyjrzeć naszym sumieniom”, zadać sobie pytanie, czy w centrum naszego życia jest rzeczywiście Bóg.

Piszą o „uporządkowaniu spraw rodziny”: dobrym przygotowywaniu młodych do przyjęcia sakramentu małżeństwa i potrzebie świadectwa wierności i miłości małżeństw. Biskupi zaznaczają też, że „także sfera życia publicznego ma istotny wpływ na ludzkie ideały i zachowania”.

Dlatego wyrażają zaniepokojenie „gorszącymi podziałami między ludźmi różnych partii, odwołującymi się równocześnie do wartości chrześcijańskich”.

„Przeżywajmy godnie beatyfikację naszego Rodaka, który słowem i przykładem uczył nas, że można się «szlachetnie różnić»” – apelują

biskupi, przyznając się jednocześnie do własnych zaniedbań, że „niejednokrotnie zbyt mało jednoznacznie piętnowaliśmy zło, że nie  szukaliśmy dróg porozumienia i jedności”.

Biskupi przekonują, że „beatyfikacja Jana Pawła II otwiera przed nami nowe perspektywy na przyszłość”. Piszą o zobowiązaniu do głębszego i bardziej twórczego zgłębiania jego dziedzictwa. „Drogowskazy, jakie pozostawił nam Ojciec Święty, niech nam pomagają w stawianiu czoła nowym wyzwaniom i niech inspirują nasze życie osobiste oraz społeczne” – piszą.

List będzie odczytywany w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, a w diecezjach, gdzie biskupi przygotowali listy do diecezjan – w kolejną.

 


PEŁNA TREŚĆ LISTU:

 

List pasterski Episkopatu Polski przed beatyfikacją Sługi Bożego Jana Pawła II

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

1.Dnia 1 maja tego roku będziemy przeżywać ważne i radosne wydarzenie. Będzie nim beatyfikacja Ojca Świętego Jana Pawła II, który przewodził Kościołowi powszechnemu i umacniał nas w wierze przez ponad dwadzieścia sześć lat. Przez beatyfikację Kościół – w osobie Papieża Benedykta XVI – uzna, iż Czcigodny Sługa Boży Jan Paweł II cieszy się chwałą nieba: stoi przed obliczem Boga, wpatruje się w Niego „twarzą w twarz” (1 Kor 13, 12) i widzi Go „takim, jakim jest” (1 J 3, 2); widzi Boga, który jest Miłością. Będzie Mu przysługiwał tytuł błogosławionego, ponieważ na ziemi w sposób heroiczny naśladował Chrystusa i służył Mu całym swoim życiem.

Świętość człowieka polega na udziale w życiu i świętości samego Boga. Przejawia się ona już tu na ziemi, a po śmierci otrzymuje pieczęć wieczności. Świętość jest powołaniem każdego z nas. Akt beatyfikacji uroczyście potwierdzi wiarę Ludu Bożego, że Jan Paweł II przebywa już w Bożej rzeczywistości nieba, pełnej miłości i życia; że w tej rzeczywistości pamięta o nas, o naszych ziemskich sprawach, troskach i nadziejach. Mamy więc w niebie przyjaciela Boga i jednocześnie bliskiego orędownika ludzkich spraw.

2.Kilka dni temu, w Środę Popielcową, rozpoczęliśmy drogę przygotowującą nas do ponownego przeżycia tajemnicy paschalnej – męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Dobre przeżywanie dni Wielkiego Postu, świętego Triduum Paschalnego i Oktawy Wielkanocy będzie dla Kościoła w Polsce jednocześnie czasem przygotowania do beatyfikacji. Jan Paweł II, sam będąc zjednoczony z Jezusem Chrystusem, prowadził nas do Niego i zachęcał, byśmy jeszcze bardziej zbliżyli się do naszego Odkupiciela, by stał się On dla nas „drogą i prawdą, i życiem” (J 14, 6).

Dzisiejsze Słowo Boże odsłania przed nami tajemnicę pokusy i zła, niewierności i grzechu. Konfrontuje nas z tym wszystkim, co nie jest świętością, ale jej zaprzeczeniem. Pokusa i zło towarzyszą nam na co dzień w życiu osobistym i społecznym. Trzeba więc spojrzeć w oczy prawdzie o naszej ułomności i grzeszności. Ta trudna czasem konfrontacja nie dokonuje się jednak w pustce, lecz w świetle prawdy o krzyżu Chrystusa i nieskończonym Miłosierdziu Bożym. Dlatego ostatecznie zbliża nas ona do Boga i nawzajem do siebie, a przez to zbliża do świętości.

Pan Jezus, głodny i kuszony na pustyni, przypomina nam, że „nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4, 4). Potrzebujemy pożywienia i musimy zabiegać o chleb powszedni, ale przecież zasięg ludzkich pragnień, potrzeb i celów jest znacznie szerszy. Horyzont człowieka otwiera się na perspektywę wieczności i świętości, dlatego chcemy wiedzieć, skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy. Potrzebujemy prawdy o naszym losie pielgrzymów, zdążających do życia w Bogu i z Bogiem. Tylko On potrafi zaspokoić do końca najgłębsze pragnienia ludzkiego serca. Tylko Jemu możemy i powinniśmy się kłaniać, i Jemu samemu służyć. O takiej postawie mówi nam Jezus w dzisiejszej Ewangelii (por. Mt 4, 10).

3.Dar życia i służby Jana Pawła II znacząco ubogacił życie współczesnego Kościoła i świata. Od samego początku pontyfikatu Ojciec Święty postawił w centrum uwagi Osobę Chrystusa, Odkupiciela człowieka. Wzywał, aby pozwolono Chrystusowi „mówić do człowieka”, aby otworzono przed Nim „granice państw, ustrojów ekonomicznych i politycznych, szerokich dziedzin kultury, cywilizacji, rozwoju” (22 X 1978).

My sami, w naszej Ojczyźnie i w naszej części Europy, doświadczyliśmy historycznego przełomu inspirowanego papieską wizją świata wyzwolonego z kajdan totalitarnego i bezbożnego systemu, który przez dziesiątki lat zniewalał człowieka i narody. Pełne ufności otwarcie Jana Pawła II na zbawcze działanie Jezusa w historii stało się zachętą i wzorem przyjęcia nowej wolności i życia w Chrystusie. Wołanie Ojca Świętego, by zstąpił Duch Święty i odmienił oblicze tej ziemi, stało się potężną modlitwą milionów rodaków. Modlitwa ta została wysłuchana.

Jan Paweł II bronił godności człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boże. Był obrońcą życia na każdym etapie jego rozwoju. W swoich encyklikach społecznych domagał się, aby ci, którzy są odpowiedzialni za kształt życia narodów, kierowali się zawsze zasadami sprawiedliwości i solidarności. Prosił, aby mieli na uwadze zwłaszcza sprawy ludzi ubogich, żyjących na marginesie, pozbawionych szans rozwoju.

Ojciec Święty Jan Paweł II rozumiał człowieka, jego słabości, uwikłania i zagubienie. Nikogo nie potępiał, ale też nie przemilczał trudnych problemów. Wiedział, że człowieka stać na więcej, że jest on stworzony do większych rzeczy. Dobrze rozumieli to młodzi, którym Papież ukazywał ideały i szanse na budowanie lepszego świata, bardziej sprawiedliwego i solidarnego. Uczył ich wymagać od siebie, nawet gdyby inni od nich nie wymagali niczego.

Sługa Boży Jan Paweł II, będąc bezpośrednim świadkiem nieludzkich systemów totalitarnych XX wieku, a zarazem zagrożeń ujawniających się we współczesnej cywilizacji, głosił prawdę o Miłosierdziu Bożym. Ta prawda towarzyszy naszemu pokoleniu i jest odpowiedzią na nasze lęki i zagrożenia, tęsknoty i nadzieje.

4.Bracia i Siostry!Wdzięczni Bogu za dar Ojca Świętego Jana Pawła II pragniemy dobrze przygotować się do jego beatyfikacji, która odbędzie się 1 maja tego roku w Rzymie. Dar beatyfikacji naszego Rodaka jest jednocześnie zadaniem – domaga się naszej odpowiedzi. Wykorzystajmy więc czas Wielkiego Postu, aby się przyjrzeć naszym sumieniom. Postawmy sobie jeszcze raz pytanie, czy w centrum naszego życia jest rzeczywiście Bóg? Zapytajmy się, czy żyjemy w komunii z Nim, jak nas do tego wzywa hasło obecnego roku duszpasterskiego?

Niech prawo miłości Boga i bliźniego będzie nadrzędnym prawem, którym się kierujemy. Niech ta zasada przekłada się na nasze codzienne wybory i decyzje. Miejmy odwagę budować zawsze na Chrystusie i bądźmy gotowi przyjąć zaproszenie Mistrza zawarte w słowach: „Wypłyń na głębię” (Łk 5, 4). Miejmy odwagę zostawić egoistyczne postawy i zachowania, otwierając się na potrzeby braci i sióstr, którzy przeżywają trudności w rodzinie i w pracy.

Wielkopostne i wielkanocne odnowienie komunii z Bogiem powinno również przejawić się w uporządkowaniu spraw rodziny jako podstawowej komórki życia narodu i Kościoła. Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc młodym w przygotowaniu się do odpowiedzialnej miłości. Bądźmy wzorem wierności i miłości otwartej na życie w małżeństwach i w rodzinach chrześcijańskich.

Przygotowanie do beatyfikacji Jana Pawła II nie może zatrzymać się tylko na sprawach życia osobistego i rodzinnego. Także sfera życia publicznego ma istotny wpływ na ludzkie ideały i zachowania. Dlatego podzielamy niepokój związany z jakością i stylem życia politycznego w naszym kraju. Utrwalają się gorszące podziały między ludźmi różnych partii, odwołującymi się równocześnie do wartości chrześcijańskich. Przejawia się to chroniczną niechęcią i nieżyczliwością, nieposzanowaniem poglądów ludzi inaczej myślących i w konsekwencji marnowaniem energii, którą można by wykorzystać na rozwiązywanie problemów i spraw istotnych dla społeczeństwa. Nie o takiej wolności i demokracji marzyliśmy w ciemnych latach komunizmu.

Przeżywajmy godnie beatyfikację naszego Rodaka, który słowem i przykładem uczył nas, że można się „szlachetnie różnić”. Troszczmy się o dobro wspólne unikając napięć i bezpłodnych sporów w Sejmie oraz na najwyższych szczeblach władzy. Niech ewangeliczne wezwanie do przebaczenia i pojednania stanie się programem wszystkich polityków. Niech wśród wielu zadań nie zapominają o zabezpieczeniu prawnym i materialnym rodzin, aby mogły z odwagą budować swoją przyszłość.

Jako pasterze Kościoła nie chcemy poprzestać na retorycznych pytaniach i apelach kierowanych do innych. Wiemy, że niepokojący podział naszego społeczeństwa domaga się od wszystkich, również od nas, postawy głębokiego nawrócenia. Wiemy, że wzywając innych do przemiany serc, sami musimy dać przykład. Naśladując zatem Jana Pawła II, który niejednokrotnie miał odwagę prosić o przebaczenie za grzechy popełnione przez dzieci Kościoła, chciejmy i my wyznać, że niejednokrotnie zbyt mało jednoznacznie piętnowaliśmy zło, że nie szukaliśmy dróg porozumienia i jedności.

5.Bracia i Siostry! Przyjmijmy z radością i wdzięcznością dar beatyfikacji Jana Pawła II. Niech ona będzie dalszym ciągiem jego niezwykłego życia i służby. Niech to będzie również dalszy ciąg dziejów wiary, nadziei i miłości na polskiej ziemi, która wydała tak wielkiego Papieża.

Beatyfikacja Jana Pawła II otwiera przed nami nowe perspektywy na przyszłość. Przede wszystkim zobowiązuje nas do jeszcze uważniejszego i bardziej twórczego odczytywania jego dziedzictwa, zawartego w słowach, w jego osobowości, w stylu życia i służby. Drogowskazy, jakie pozostawił nam Ojciec Święty, niech nam pomagają w stawianiu czoła nowym wyzwaniom i niech inspirują nasze życie osobiste oraz społeczne. Błogosławiony Jan Paweł II niech będzie naszym duchowym przewodnikiem na drogach wolności, jedności i solidarności.

Dziękujemy Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za jego decyzję wyniesienia do chwały ołtarzy swego wielkiego Poprzednika, który, jak wierzymy, swoim orędownictwem w niebie będzie inspirował i wspierał Kościół na ziemi.

U Boga, który jest bogaty w miłosierdzie – przez pośrednictwo Matki Kościoła, której Czcigodny Sługa Boży zawierzył swoje życie i posłannictwo – wypraszamy obfite błogosławieństwo dla wszystkich, którzy z radością i nadzieją oczekują na beatyfikację Jana Pawła II.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

Warszawa, 22 lutego 2011 r., Święto Katedry św. Piotra Apostoła.

 

  • za zgodność:
  • +Stanisław Budzik
  • Sekretarz Generalny KEP