Kościół w potrzebie

Newsletter

Publikacje Jana Pawła II PDF Drukuj Email

 

* * *

Encykliki Jana Pawła II:

1. "Redemptor Hominis" - Jezus Chrystus - Odkupiciel człowieka - 4 marca 1979.

2. "Dives in Misericordia" - Boże miłosierdzie - 30 listopada 1980.

3. "Laborem Exercens" - O pracy ludzkiej - 14 września 1981.

4. "Slavorum Apostoli" - Na 1100 rocznicę dzieła ewangelizacji świętych Cyryla i Metodego - 2 czerwca 1985.

5. "Dominum et Vivificantem" - Duch Święty w życiu Kościoła i świata - 18 maja 1986.

6. "Redemptoris Mater" - Błogosławiona Maryja Dziewica w życiu pielgrzymującego Kościoła - 25 marca 1987.

7. "Sollicitudo Rei Socialis" - Społeczna troska - 30 grudnia 1987.

8. "Redemptoris Missio" - O stałej aktualności posłania misyjnego - 7 grudnia 1990.

9. "Centesimus Annus" - W stulecie encykliki Leona XIII "Rerum Novarum" - 1 maja 1991.

10. "Veritatis Splendor" - Podstawowe problemy nauczania moralnego Kościoła - 6 sierpnia 1993.

11. "Evangelium Vitae"  - O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego - 25 marca 1995.

12. "Ut Unum Sint" - O działalności ekumenicznej - 25 maja 1995.

13. "Fides et Ratio" - O relacjach między wiarą a rozumem - 14 września 1998.

14. "Ecclesia De Eucharistia" - Eucharystia w życiu Kościoła - 17 kwietnia. 2003.

* * *

Adhortacje apostolskie:

1. "Catechesi Tradendae" - O katechizacji w naszych czasach - 1979.

2. "Familiaris Consortio" - O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym - 1981.

3. "Redemptionis Donum" - O konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy odkupienia - 1984.

4. "Reconciliatio et Paenitentia" - O pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła - 1984.

5. "Christifideles Laici" - O powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II - 1988.

6. "Redemptoris Custos" - O świętym Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła - 1989.

7. "Pastores Dabo Vobis" - O formacji kapłanów we współczesnym świecie - 1992.

8. "Ecclesia in Africa" - O Kościele w Afryce - 1995.

9. "Vita Consecrata" - O życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i w świecie - 1996.

10. "Ecclesia in America" - O Kościele w Ameryce - 1999.

11. "Ecclesia in Asia" - O Kościele w Azji - 1999.

12. "Ecclesia in Oceania" - O Kościele w Oceanii - 2001.

13. "Ecclesia in Europa" - O Kościele w Europie - 2003.

14. "Pastores gregis" - O biskupie, słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata - 2003 roku.

* * *

Utwory literackie:

1940 - "Hiob", "Jeremiasz" (sztuki teatralne).

1946 - "Pieśń o Bogu ukrytym".

1950 - "Brat naszego Boga" (sztuka teatralna).

1960 - "Przed sklepem jubilera".

1975 - "Rozważania o śmierci".

1979 - "Myśląc ojczyzna".

1994 - "Przekroczyć próg nadziei"

(wywiad udzielony Vittorio Massoriemu).

1996 - "Dar i Tajemnica".

2002 - "Autobiografia".

2003 - "Tryptyk Rzymski".

2004 - "Wstańcie! Chodźmy!".

2005 - "Pamięć i tożsamość".