Totustuus

Interwencje i budżet obywatelski

Strona poświęcona jest interwencjom podejmowanym z inicjatywy obywatelskiej. Wszystkie działania odbywają się w oparciu o główny cel projektu jakim jest współdziałanie mieszkańców w słusznej, wspólnej sprawie. Należy bowiem uświadamiać mieszkańcom jak ważny jest głos każdej jednostki i grupy społecznej. Podejmowane działania to zarówno wspólne projekty, działania jak i interwencje. Aktywność jaką mamy przyjemność realizować odbywa się we współpracy z jednostkami samorządowymi, a wszystkie inicjatywy skrupulatnie ogłaszane są w naszym mieście oraz na portalach społecznościowych.

  • Interwencja

  • Wolontariat

  • Budżet obywatelski

  • Interwencja rozumiana jest jako przeciwdziałanie i wtrącanie się. Naszymi wspólnymi działaniami chcemy pokazać jak ważne jest podejmowanie wspólnych działań. Nasza aktywność opiera się na realizacji pomysłów jakie mogą przyczynić się do rozwoju naszej dzielnicy, a następnie naszego miasta. Interwencje jakie podejmujemy przedstawiamy do dyskusji włodarzom naszego miasta, jednakże jesteśmy nastawieni na realizacje naszych projektów, tym samym nie poddajemy się bez walki.
  • Zgodnie z decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 27 listopada 2009 roku, rok 2011 ustanowiono Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującym Aktywność Obywatelską (ERW 2011), co ma się przyczynić do wzrostu znaczenia wolontariatu w umacnianiu spójności społecznej oraz do upowszechnienia kilku kluczowych przesłań i wartości. W celu wzmocnienia systemowego podejścia do wolontariatu opracowana została Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce, zawierająca wytyczne i rekomendacje, mające być uwzględniane w planowaniu polityk publicznych w następnych dwudziestu latach.
  • Budżet partycypacyjny to proces współdecydowania, a nie tylko konsultowania. W związku z tym włodarze miast oraz urzędnicy oddają pewną część swojej decyzyjności dla mieszkańców. Nie mogą wiec ani podważać, ani też zmieniać decyzji mieszkańców. Wymaga to wspólnego zaufania. Włodarze przede wszystkim muszą ufać, że mieszkańcy zgłoszą propozycje oraz dokonają słusznych wyborów. Mieszkańcy muszą ufać, że włodarze dotrzymają z obietnicy i zrealizują projekty, które wybrali. Po drugie, decyzja mieszkańców dotyczy dokładnie określonych oraz ograniczonych środków finansowych.
Nasz cel

Naszym celom przyświeca cel, że razem można więcej. W dużej mierze wspieramy młode, kreatywne osoby, chcące działać na rzecz mieszkańców i miasta. W zasięgu naszych zainteresowań są także działa na rzecz wolontariatu. To szczytna idea pomocy, uśmiech i empatia oraz zainteresowanie ogółu stanowi ważną lekcję dla całego społeczeństwa.
Otwierając serca na krzywdę ludzką wzbogacamy nasze wnętrza. Mamy nadzieję, że za naszym przykładem zrzeszą się inne dzielnice i miasta. Razem można więcej.

Blog

Na naszym blogu poruszamy kwestię związane z interwancjami, budżetem obywatelskim i wolontariatem. Zapraszamy do lektury.